Sniegto pakalpojumu cenrādis

MAKSĀTNESPĒJAS PROCESS:

Juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma sagatavošana no EUR 70.00*
Fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma sagatavošana no EUR 70.00*
Kreditora pieteikuma (iesnieguma) sagatavošana maksātnespējas procesa ietvaros no EUR 30.00*
Parādnieka saistību dzēšanas plāna sagatavošana fiziskās personas maksātnespējas procesā EUR 75.00
Pārstāvība parādnieka kreditoru sapulcē EUR 25.00/stundā

PARĀDU PIEDZIŅA:

Brīdinājuma sagatavošana parādniekam EUR 25.00
Prasības pieteikuma sagatavošana (vispārējā kārtībā) no EUR 45.00*
Prasība pieteikuma sagatavošana (brīdinājuma kārtībā) EUR 25.00
Pārstāvība tiesā EUR 25.00/stundā
Vienošanās sagatavošana EUR 30.00
Darbs ar debitoriem pēc vienošanās
Izpildu dokumentu iesniegšana zvērinātam tiesu izpildītājam EUR 15.00
Piedziņas procesa uzraudzība pēc vienošanās

CITI PAKALPOJUMI:

Līgumu sagatavošana no EUR 30.00*
Juridiska atzinuma sagatavošana no EUR 110.00*
Juridiska konsultācija EUR 30.00/stundā
Iesnieguma vai atbildes uz iesniegumu sagatavošana no EUR 15.00*
Starpniecības pakalpojumi nekustamo īpašumu darījumos pēc vienošanās

* - Cena var mainīties atkarībā no lietas sarežģītības

VAI ESI IEINTERESĒTS AR MŪSU PIEDĀVĀJUMIEM? VAI ARĪ RADĀS JAUTĀJUMI? SAZINIES AR MUMS