Darījumi ar nekustamajiem īpašumiem

Darījumi ar nekustamajiem īpašumiem

Teorijā un praksē ir pierādījies, ka visdrošākās, ilgtermiņā stabilākās un perspektīvākās ir naudas līdzekļu investīcijas  nekustamajos īpašumos, kas ne tikai investoram, kā uz peļņu tendētam saimnieciskās darbības veicējam, bet arī fiziskai personai savas mājsaimniecības ietvaros sniegs drošuma un stabilitātes sajūtu. „Kravčenko birojs” nodrošina saviem klientiem visdažādākā veida juridiska un finansiāla rakstura konsultācijas,

kā arī sniedz saimnieciska un sadzīviska rakstura pakalpojumus, kā rezultātā mūsu klientu investīcijas un īstenoties darījumi ir droši, bet klienta nekustamā īpašuma fonds tiek rūpīgi pārvaldīts un uzturēts.

Mūsu pakalpojumi:

  • juridiskā atbalsta sniegšana darījumos ar nekustamajiem īpašumiem;
  • nekustamā īpašuma izīrēšana;
  • nekustamā īpašuma iznomāšana;
  •  starpniecības pakalpojumi darījumos ar nekustamajiem īpašumiem (nekustamā īpašuma objekta meklēšana/pārdošana);
  • uzturēšanās atļaujas iegūšanas nodrošināšana nerezidentiem;
  • nekustamā īpašuma objekta apkalpošana (īres/nomas maksas iekasēšana, apsaimniekošanas nodrošināšana, savlaicīgu rēķinu apmaksa u.c.).