Maksātnespēja

„Kravčenko birojs”, kā risinājumu Jūsu finansiālajām grūtībām un esošajam parādu slogam, piedāvā īstenot kā fiziskās, tā arī juridiskās personas maksātnespējas procesu.


Kopš 2010.gada 01.novembra, kad spēkā stājās pašreizējais Maksātnespējas likums, kas nosaka maksātnespējas procesa ierosināšanas, īstenošanas un izbeigšanas kārtību, maksātnespējas process ir kļuvis daudz pieejamāks un vienkāršāks, tādējādi

sniedzot iespēju maksātnespējīgiem subjektiem tikt atbrīvotiem no neizpildītajām saistībām.
„Kravčenko birojs” komandā ir pieredzējuši juristi, kuri specializējas tieši maksātnespējas jomā un kuri ikdienā praktizē arī kā maksātnespējas procesa administratori, tādējādi tieši mūsu birojā Jums būs iespēja saņemt kvalitatīvus un uz rezultātiem tendētus juridiskos pakalpojumus.


Mūsu pakalpojumi:

  • juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma sagatavošana;
  • fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma sagatavošana;
  • kreditora pieteikuma sagatavošana;
  • saistību dzēšanas plāna sagatavošana fiziskās personas maksātnespējas procesā;
  • pārstāvība kreditoru sapulcēs;
  • izlīguma sagatavošana ar kreditoriem;
  • u.c.