Parādu piedziņa

„Kravčenko birojs” sniedz saviem klientiem juridiskos pakalpojumus, kas saistīti ar parādu piedziņu, naudas līdzekļu atgūšanu un radīto zaudējumu piedziņu.

Mūsu birojs Jums sniegs juridiskas konsultācijas un izvērtēs, kā visefektīvāk atgūt Jūsu naudas līdzekļus, sagatavos visus nepieciešamos dokumentus prasības celšanai tiesā, pārstāvēs Jūsu intereses gan valsts, gan pašvaldības iestādēs. Vienlaikus „Kravčenko birojs” var kļūt par vidutāju starp Jums un Jūsu debitoriem, tādējādi mēģinot atrisināt radušos strīdus situāciju ārpustiesas ceļā.

Mūsu pakalpojumi:

  • brīdinājuma sagatavošana;
  • prasības pieteikuma sagatavošana tiesai;
  • darbs ar debitoriem;
  • pārstāvība tiesā;
  • izpildu dokumentu iesniegšana zvērinātam tiesu izpildītājam;
  • piedziņas procesa uzraudzība;
  • vienošanās sagatavošana;
  • u.c.